In 2018 zijn er 3.854 meldingen van beroepsziekten door 761 bedrijfsartsen geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meest gemelde beroepsziekten zijn psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat. Dit blijkt uit ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2019’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van Amsterdam UMC, dat onlangs is verschenen.

Psychische beroepsziekten komen vooral voor in het onderwijs, de financiële dienstverlening en de IT-branche. Aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat treffen vooral werknemers in de industrie, ‘landbouw, bosbouw en visserij’ en de bouwnijverheid. Uit de nationale beroepsziekteregistratie 2018 blijkt dat beroepsziekten even vaak voorkomen bij mannen en vrouwen en toenemen met de leeftijd: een derde van alle meldingen betreft werknemers boven de 55 jaar. De gevolgen van een beroepsziekte blijven groot voor de arbeidsparticipatie: bij 84 procent leidt de beroepsziekte tot tijdelijke en bij 6 procent tot blijvende arbeidsongeschiktheid.

Het NCvB benadrukt in de rapportage over 2018 het grote belang van preventie op de werkplek. Veel ziektegevallen kunnen door gezonde werkomstandigheden worden voorkómen. Bij elf veel voorkomende aandoeningen is een daling tussen de 3 en 25 procent haalbaar. Psychische beroepsziekten komen vooral voor in het onderwijs, de financiële dienstverlening en de IT-branche. Aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat treffen vooral werknemers in de industrie, ‘landbouw, bosbouw en visserij’ en de bouwnijverheid. Uit de nationale beroepsziekteregistratie 2018 blijkt dat beroepsziekten even vaak voorkomen bij mannen en vrouwen en toenemen met de leeftijd: een derde van alle meldingen betreft werknemers boven de 55 jaar.

De gevolgen van een beroepsziekte blijven groot voor de arbeidsparticipatie: bij 84% leidt de beroepsziekte tot tijdelijke arbeidsongeschiktheid, waarvan in driekwart van de gevallen was het verzuim langer dan een maand duurde. Zes procent van de beroepsziekten leidde tot blijvende arbeidsongeschiktheid. De sector die het meest getroffen werd door beroepsziekten is de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (22%), gevolgd door de industrie (16%) en de overheid (14%). Teveel werk (26%) wordt in het rapport genoemd als grootste risicofactor, op ruime afstand gevolgd door geluid en trauma (beide 7%), snel herhaalde handelingen uitvoeren en tillen (beide 5%), weinig steun leidinggevende en kracht zetten met de handen (beide 4%),  niet passend werk,  andere psychosociale factoren  en hoge psychosociale taakeisen (alle 3%).

Kerncijfers Beroepsziekten 2019 is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Amsterdam UMC, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport geeft een overzicht van het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten en de verdeling binnen sectoren en beroepen in Nederland. Daarnaast beschrijft het wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten.

Hier vindt u het volledige rapport Kerncijfers Beroepsziekten 2019: https://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/kerncijfers/ncvb-kerncijfers-beroepsziekten_2019.pdf