Bron: SP MEIERIJSTAD

27 AUGUSTUS 2019

In de media hebben we verontrustende verhalen gelezen over het schrappen van bedden in zware jeugdzorg in Noordoost-Brabant. Ook de zorgaanbieders zijn geschrokken over de te nemen maatregelen. Dit is voor jeugdigen en hun ouders die aangewezen zijn op specialistische jeugdzorg niet te begrijpen.

In 2015 zijn wij in Noordoost-Brabant geconfronteerd met de opdracht om de jeugdzorgtaken als gemeente over te nemen met tegelijkertijd een korting van 15 %.
Meteen werden de instellingen dus op een achterstand gezet.

De afgelopen jaren was het een bijna onbegonnen klus om goede zorg te verlenen terwijl er tegelijkertijd bezuinigd moet worden.
We hebben als gezamenlijke gemeentes steeds bij moeten plussen.
Dat is prima als het de zaak ten goede komt.

Nu willen de wethouders met een voorstel komen om jaarlijks 10 miljoen euro minder aan gespecialiseerde jeugdzorg uit te geven. Dit met het argument dat zorg dichterbij huis altijd beter is dan gespecialiseerde residentiële jeugdzorg binnen een instelling.

De SP fractie Meierijstad is van mening dat je nooit zomaar kan en mag bezuinigen op zorg als er nog geen alternatief is. De continuïteit van de zorg kan dan niet geboden worden. Maar ook vinden wij dat je niet kan en mag bezuinigen op het aantal bedden enkel en alleen om financiële redenen. De inhoud in de jeugdzorg moet leidend zijn en niet het geld.
De zorg is geen markt.

Wij weten dat er te weinig geld komt vanuit Den Haag voor jeugdzorg, maar dat mag nooit leiden tot deze voorstellen/ beslissingen.

Reden voor onze SP fractie om de volgende vragen te stellen aan het college van B.en W. :

  • Klopt de berichtgeving dat er een voorstel komt om volgend jaar 10 miljoen euro minder aan gespecialiseerde jeugdzorg uit te geven als regio Noordoost-Brabant?
  • Waarom kiezen de wethouders om te bezuinigen op gespecialiseerde jeugdzorg ?
  • Waarom eerst bezuinigen op de bedden in de gespecialiseerde jeugdzorg als er voor de zorg dichterbij huis nog geen alternatieven gerealiseerd zijn?
  • Zijn er alternatieven in de regio om gespecialiseerde jeugdzorg op te vangen?
    (Als je gespecialiseerde zorg nodig hebt kan het niet zo zijn dat je zomaar lichte zorg nodig hebt; een indicatie kan niet zomaar veranderen).
  • Is zorg dichterbij huis altijd een alternatief voor de residentiële gespecialiseerde jeugdzorg?
  • Gaat u als gemeentebestuur in de jeugdzorg-regio Noordoost-Brabant naar aanleiding van eventuele beslissingen z.s.m. in overleg met uw gemeenteraden?
  • Gaat u ook z.s.m. in overleg met de eventueel gedupeerde instellingen?
  • Trekt de gemeente Meierijstad samen met de gemeentes uit de jeugdzorg-regio aan de bel bij minister de Jonge over het feit dat er niet voldoende geld beschikbaar wordt gesteld om de jeugdzorg adequaat uit te voeren?

zie ook: https://www.sp.nl/onderwerp/jeugdzorg