Bron: MEIERIJSTAD SP

10 DECEMBER 2017

De gemeenteraad van Meierijstad wil nog geen beslissing nemen. De motie van de SP om de overeenkomst tussen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het VVV (het verbond van verzekeraars) niet te verlengen in 2018 is uitgesteld naar 14 december. De dames en heren vinden dat ze nog meer informatie nodig hebben.

De SP-fractie vindt dit onbegrijpelijk. De raad heeft al uitgebreid gesproken over de overeenkomst in een commissievergadering. Ook de VNG was uitgenodigd, maar niet aanwezig!!! De raad heeft erg veel schriftelijke informatie en weet dat de hele Tweede Kamer EN de minister met de VNG en het VVV in gesprek wil gaan over deze overeenkomst. De raad weet dat de regering geen partij is in deze, dat het de gemeenten zijn die de overeenkomst per 01-01-2018 kunnen stoppen. Dat het de plaatselijke politiek is die haar verantwoordelijkheid moet nemen. En de meerderheid kiest voor een week uitstel.

Zij volgen hiermee de verantwoordelijke wethouder Witlox. Ook hij wil eerst weten wat de reactie is van de VNG, als de raad besluit niet te verlengen. Hij verwacht dinsdag meer te kunnen melden.

Pikant detail is dat Witlox zelf geen mening heeft over de overeenkomst. Pikant detail is dat de VNG al meerdere mogelijkheden heeft gehad om de wethouder en raad te informeren waarom zij de overeenkomst wel willen verlengen. Geen enkele inhoudelijke reactie is het resultaat. In overleg met Hart voor Schijndel die de motie mee in wilde dienen, is de motie uitgesteld naar volgende week. Wij zijn heel benieuwd of we voor donderdag een inhoudelijke reactie hebben van de VNG.

Hieronder het betoog van raadslid Wouters om de raad te overtuigen wel te beslissen.

Voorzitter, ik zal niet de hele motie voorlezen. De raad kent de inhoud. Voor de mensen die nog niet op de hoogte zijn van dit onderwerp. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Verbond Van verzekeraars (VVV) hebben een overeenkomst, convenant, dat Meierijstad 0,60 cent per inwoners krijgt, oftewel 48.000 euro, de verzekeraars hiermee hun verantwoordelijkheid hebben afgekocht, en slachtoffers van bijvoorbeeld een verkeersongeval, die kunnen geen kant op en worden doorverwezen naar de Wmo. De lachende derde zijn de verzekeraars, de gemeenschap draait op voor de kosten.

Een overeenkomst niet goed voor het slachtoffer, niet goed voor de gemeente. We kunnen het allemaal heel ingewikkeld gaan maken, maar het slachtoffer kan via de Wmo nooit hersteld worden in de situatie als voor het ongeluk, dankzij de vele uitzonderingen die de Wmo kent. Huishoudelijk zorg wordt niet of minder toegekend als er nog een partner is, om maar eens wat te noemen. Nog vele voorbeelden meer te noemen.

Voor de gemeente niet goed, want ons Wmo budget wordt ingezet, voor wat eigenlijk de verzekeraars zouden moeten betalen. Ook hierover een voorbeeld: Meierijstad kent veel zorginstellingen. Ik heb me laten vertellen dat er al een instelling te noemen is waar mensen met een niet aangeboren hersenafwijking wonen, er zo’n 25 % van de bewoners gebruik maken van de Wmo. Of dit alle slachtoffers zijn van een ongeval waar een derde voor verantwoordelijk is, is zeker de moeite waard om na te zoeken. Maar al is het maar 10% dan gaat het al om erg veel geld wat door de gemeenschap opgebracht moet worden.

De gemeente zou geen partij moeten zijn. Wanneer iemand zijn bril door derde kapotgaat, wordt de verzekering ingeschakeld. Dat hoort bij letselschade ook zo. Geen convenant dus.  Echter verzekeringskwesties kunnen heel lang duren. (Zowel financieel, emotioneel als het psychisch traject zijn zeer slopend).  Om de meest kwetsbare mensen die per direct zorg nodig hebben, is het tijdelijk gebruik kunnen maken van de Wmo, nodig.

Ik hoor graag hoe de fracties hierover denken. Vele van U willen ook weten wat de wethouder er van vindt. Dus al naar gelang, voorzitter, als ik hier toestemming voor krijg, na de antwoorden zullen wij de motie indienen of uitstellen.