Bron: amweb

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker maakt zich geen zorgen over de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland. In antwoord op vragen van SP-Kamerlid Michiel van Nispen geeft Dekker aan dat er voldoende waarborgen zijn op de processen van verzekeraars. Dezelfde Van Nispen vroeg Dekker ook naar kwalijke gevolgen van prijsafspraken bij het uitbesteden van dossiers. Zijn reactie was dezelfde: er zijn voldoende kwaliteitseisen en klachtenprocedures die een goede klantbediening van verzekerden garanderen.

Minister Dekker niet ongerust over processen rechtsbijstandsverzekeraars

De vragen over vrije advocaatkeuze stelde Van Nispen naar aanleiding van kritiek dat juristen in dienst zijn van verzekeraars. Nederland zou het enige land zijn waar dit mogelijk is. Dekker maakt echter duidelijk dat de manier waarop zaken afgewikkeld mogen worden – met vergoeding van externe hulp of met rechtshulp in natura – vastgelegd is in de wet.

Buitenland

Bovendien werken andere landen net zo. De minister haalt het rapport The Legal Protection Insurance Market in Europa aan. “Hieruit komt een divers beeld naar voren, maar in zijn algemeenheid kan gezegd worden dat ook in andere landen in Europa juristen in loondienst van rechtsbijstandsverzekeraars in natura rechtshulp geven dan wel dat in sommige landen de mogelijkheid voor hen bestaat in bepaalde gevallen zaken voor de rechter te behandelen.”

Uitbesteding

Over de prijsafspraken die rechtsbijstandsverzekeraars makenmet externe schaderegelingskantoren zegt Dekker het volgende. “Van de rechtsbijstandverlener mag worden verwacht dat deze voldoende kwaliteit levert en een zaak met voldoende zorgvuldigheid behandelt. Rechtsbijstandverleners bij een rechtsbijstandsverzekeraar zijn gebonden aan de kwaliteitseisen die aan hun werkzaamheden worden gesteld en er zijn diverse instrumenten om die kwaliteit te bewaken.”

Toezicht

Dekker geeft aan dat verzekeraars onder bestuurlijk toezicht staan van zowel DNB als AFM. “Daarnaast zijn er (zelfregulerings)mechanismen om de kwaliteit van de dienstverlening door rechtsbijstandsverzekeraars te waarborgen waaronder de Kwaliteitscode Rechtsbijstand, het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en voor advocaten in loondienst van rechtsbijstandsverzekeraars is verder ook de regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten van toepassing.”