Bron: amweb

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming wil zich niet uitlaten over de langslepende schadeafhandeling waar een vrouw mee te maken heeft nadat ze als gevolg van een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt is geraakt. Hij reageert hiermee op vragen van SP-Kamerlid Michiel van Nispen.

Minister Dekker weigert oordeel over schade-afhandeling Achmea

De betreffende vrouw kwam in februari aan het woord in de uitzending van het consumentenprogramma Radar. Ze wacht al 5,5 jaar op een schadevergoeding via haar rechtsbijstandverzekering bij Achmea. De minister kent de kwestie weliswaar, maar wil “niet in de beoordeling treden van individuele geschillen tussen verzekerden en verzekeraars”.

Interne klachtenprocedure

Hij stelt dat verzekerden die ontevreden zijn over de dienstverlening van hun verzekeraar gebruik kunnen maken van de interne klachtenprocedure van de verzekeraar. “Heeft de verzekerde die doorlopen en heeft dit niet tot een oplossing van de klacht geleid, dan kan men zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of de rechter”, aldus Dekker.

“De geschillencommissie van het Kifid en De Letselschade Raad kunnen een klacht over een verzekeraar ook doorverwijzen naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening als het gedrag van de verzekeraar zich mogelijk niet verhoudt met de voor verzekeraars geldende gedragsnormen.”

Lang wachten op schadevergoeding

Overigens heeft het belang van slachtoffers bij een correcte en voortvarende schadeafhandeling in het geval van letselschade de aandacht al langer van de minister, omdat het vaker voorkomt dat mensen lang moeten wachten op een schadevergoeding of dat zij ontevreden zijn over hun rechtsbijstandverzekeraar.

Hij heeft hierover vorig jaar gesproken met De Letselschade Raad, die tot doel heeft de afwikkeling van letselschades te verbeteren. Deze raad, waarin onder meer verzekeraars zijn vertegenwoordigd, doet onderzoek naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken.