Bron: MEIERIJSTAD SP

12 NOVEMBER 2018

ONRECHTMATIG REGRESRECHT WMO 2018 WORDT NIET VERLENGD

De overeenkomst regresrecht Wmo tussen de VNG en het Verbond van Verzekeraars wordt in 2019 niet verlengd. (zie artikel site VNG)  Dit betekent dat de Verzekeraars een slachtoffer van bijvoorbeeld een verkeersongeval (regresslachtoffer) niet langer verplicht naar de Wmo mogen doorsturen. Dit betekent dat regresslachtoffers zich voor noodzakelijke Wmo-voorzieningen zowel tot de gemeente als direct tot de aansprakelijkheidsverzekeraar kunnen wenden. Een opmerkelijk succes voor het (burger-) initiatief Brekelmans/Smulders. Met steun van vele SP-afdelingen en steun van de SP in de Tweede Kamer.

Vast staat nu dat de overeenkomst die al in 2015 werd afgesloten juridisch helemaal niet kan. Nog daargelaten dat de overeenkomst voor de slachtoffers onnodig en extra procedure leed betekent. We zijn nu bijna 1 jaar verder. De helft van de actie is gewonnen. Nu nog de andere helft. Want het is natuurlijk niet uit te leggen dat vanaf 2019 het juridisch niet kan dat er opnieuw een overeenkomst afgesloten wordt, maar dat de overeenkomst van 2015 t/m 2018 wel nog in stand blijft.

We hebben hierover inmiddels vragen gesteld aan het college.

1 Op welke gronden heeft de VNG ons sinds 2015 voorgehouden dat genoemde overeenkomst wel rechtsgeldig was?

2 Heeft het college ooit zelf een juridische toets laten uitvoeren inzake de overeenkomst?

3 Zo ja, hoe is de toets uitgevoerd en wat was de uitkomst hiervan?

4 Zo nee, waarom het u eind 2017 nadat er veel informatie met de raad en college gedeeld is over de overeenkomst, geen actie ondernomen?

5 Als er juridisch gezien geen verlenging komt in 2019, hoe zit het dan met 2015 t/m 2018? In die jaren was de overeenkomst van toepassing en werd ook uitgevoerd. Was het in die jaren dan wel juridisch gezien toegestaan?

6 Indien het in die jaren juridisch gezien ook niet van toepassing zou zijn, gaat u dan over de jaren 2015 t/m 2018 jaren nietigheid in roepen?

7 Zo ja, kunt u de gevolgen voor Meierijstad overzien? En wat zijn die gevolgen?

8 Zo ja, kunt u de gevolgen voor de regresslachtoffers over zien? En wat zijn die gevolgen?

9 Zo nee, wat zijn de gevolgen financieel en aansprakelijkheid voor de gemeente per 1 januari 2019?

10 Zo nee, wat zijn de gevolgen voor de regresslachtoffers per 1 januari 2019?

11 Tot slot, kunt u het advies Pels Rijcken en advies NautaDutilh digitaal ter beschikking stellen?