Bron: TV programma De Monitor

vrijdag 22 september 2017

Fotocredit: ANP /

Daan Jansen

Verslaggever

Het UWV heeft samen met hoogleraar en longarts Marjolein Drent de eerste stappen gezet om de arbeidsongeschiktheidskeuring voor mensen die kampen met chronische vermoeidheid te verbeteren. De uitkeringsinstantie komt hiermee tegemoet aan de toezegging die zij deed in onze eerste uitzending in het dossier UWV.

Marjolein Drent was in die uitzending zeer kritisch op de werkwijze van het UWV en nodigde de hoofd-verzekeringsarts Herman Kroneman uit om in gesprek te gaan. De longarts vindt dat er bij de UWV-keuring meer rekening gehouden zou moeten worden met ‘vage klachten’ zoals zij dat noemt. Dat zijn beperkingen met grote invloed op de belastbaarheid die voortkomen uit bijvoorbeeld pijn en vermoeidheid.

Op het moment dat een patiënt gekeurd wordt door een de verzekeringsarts wordt daar volgens Drent nu onvoldoende rekening mee gehouden. Wat leidt tot frustratie bij haar patiënten. ‘Op het moment dat al die misère over ze heen komt, en mensen moeten knokken om erkenning, vraagt dat veel energie. Mensen zijn dan niet bezig met herstel. Het gevolg is dat ze nog veel langer uit het arbeidsproces zijn. Als ze niet zo hoeven te knokken voor die erkenning, kunnen mensen zich eerder bezig houden met hun herstel’.

Eerste stap

Inmiddels hebben de eerste gesprekken over een nieuwe richtlijn plaatsgevonden. In eerste instantie wordt er gewerkt aan een richtlijn voor mensen met de chronische ziekte sarcoïdose, een aandoening waar Drent als hoogleraar van de Universiteit van Maastricht op gespecialiseerd is. ‘Het is mooi dat de eerste stap gezet is, maar hiermee zijn we er nog niet. Er zijn nu toezeggingen op papier gedaan om tot verbeteringen te komen. Dat moet nog omgezet worden in daden. Zodat patiënten met een chronische vermoeidheid serieus worden genomen en hiermee rekening wordt gehouden bij de bepaling van belastbaarheid,’ aldus de longarts van het ILD Expertisecentrum in het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Daar zijn ze gespecialiseerd in de behandeling van sarcoïdose.

Daarnaast pleit Drent ervoor dat er niet alleen gekeken wordt naar een richtlijn voor sarcoïdosepatiënten. ‘Er moet een richtlijn komen voor alle chronische ziekten waar vermoeidheid een rol speelt. Dit speelt namelijk niet alleen bij sarcoïdosepatiënten en de beperkingen door vermoeidheid zijn overal hetzelfde. Wat mij betreft kun je dat het beste in één protocol zetten en niet voor elke ziekte weer een apart protocol.’

Kanker

Herman Kroneman van het UWV is blij met de ontwikkeling die door Drent aangezwengeld is. Hij ziet dat er steeds meer kennis is rond vermoeidheid bij ziekte. Op het gebied van kanker zijn er al stappen gezet. ‘15 jaar geleden was de algemene opvatting dat chronische vermoeidheid bij mensen die genezen waren van kanker, een psychologische oorzaak had. Inmiddels weten we uit onderzoek dat die vermoeidheid een complicatie op lange termijn is bij patiënten met kanker, ook na een succesvolle behandeling. Zo leren we elke dag bij en dat moet ook,’ aldus de hoofd-verzekeringsarts op de site van het UWV.

Onze uitzending heeft dus al de eerste actie opgeleverd. Wij houden in de gaten of de oplossing ook breder en in praktijk toegepast gaan worden.

Dit artikel is geschreven door:

Daan Jansen