Bron: amweb

Het rechtsbijstandstelsel moet voorzien in een poortwachter die beslist of iemand recht heeft op een gesubsidieerde advocaat. Ook moeten geschillen in een zo vroeg mogelijk stadium en zo laagdrempelig mogelijk worden opgelost. Dat vindt niet alleen minister Dekker voor Rechtsbescherming, maar ook het Verbond van Verzekeraars. Dat steunt in een brief aan de Tweede Kamer de plannen van de bewindsman.

Verzekeraars scharen zich achter plannen Dekker voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Minister Dekker liet in november aan de Tweede Kamer weten hoe het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand er in zijn ogen uit zou moeten zien. De kosten van het huidige stelsel lopen op en rechtzoekenden worden lang niet altijd goed geholpen, concludeerden twee onderzoekscommissies. Daarom is het stelsel aan vernieuwing toe, schreef Dekker destijds.

Zelf oplossen

Als het aan Dekker ligt, worden conflicten in een zo vroeg mogelijk stadium opgelost. Liefst op een laagdrempelige manier en voordat een geschil escaleert. Rechtzoekenden moeten zo veel mogelijk zelf een oplossing zoeken, vindt hij. “Dat geeft de beste kans op een daadwerkelijk duurzame oplossing.” Hij wil dat er meer zowel online als fysiek toegankelijke voorzieningen voor zelfhulp, informatie en advies komen. Daar moet iedereen, ongeacht zijn inkomen, terecht kunnen. De huidige Juridische Loketten zijn alleen bedoeld voor mensen met een laag inkomen.

Daarnaast wil de minister een soort poortwachter instellen. Zoals een huisarts beoordeelt of iemand moet worden doorverwezen naar de specialist, moet deze functionaris beoordelen of de rechtzoekende in aanmerking komt voor een gesubsidieerde advocaat. De plannen van Dekker voorzien bovendien in nieuwe rechtshulppakketten. Daarvoor geldt een integrale prijs voor alle stappen van advies tot een eventuele rechtszaak.

Breder kijken dan alleen juridische aspecten

Komende week bespreekt de Tweede Kamer de plannen met Dekker. Het Verbond van Verzekeraars zegt in aanloop naar dat debat de aanpak van de minister te steunen. “De geschetste contouren sluiten goed aan op de aanbevelingen die wij eerder […] hebben ingebracht, zoals het versterken van de eerstelijnshulp, breder kijken dan alleen naar de juridische aspecten, de inzet van internettools voor meer zelfredzame mensen etc”, schrijft directeur Richard Weurding aan de Kamer.

Hij noemt het goed dat een breed scala aan juridische dienstverleners rechtshulppakketten kan aanbieden. Weurding pleit ervoor dat in pilots geëxperimenteerd gaat worden met de nieuwe werkwijzen.