Bemiddeling

De meeste gedupeerden weten niet dat er zoiets bestaat als bemiddeling en hebben angst voor het onbekende. Soms bieden verzekeraars ‘mediation’ aan en wordt er dan toch weer niet in het belang van het slachtoffer gehandeld. Adviespunt letselschadeslachtoffers doet dat wel, zowel bij letselschadedossiers als bij uitkeringsproblemen met UWV, gemeente of toeslagen belastingdienst. Het adviespunt kan voor een tweede mediator zorgen vanuit een gedupeerde naast de aangedragen mediator door verzekeraar of overheid.

 

Laag of geen inkomen?

Bij een laag of geen inkomen helpen wij waar mogelijk bij het vinden van voorfinanciering in het eigen dossier. Zo blijft ook deze dienstverlening kosteloos of beperkt. Maatwerk waarmee wij inmiddels veel ervaring hebben. Bij het adviespunt kun je terecht met recente dossiers en met slepende vastgelopen zaken.

 

Moeite met de papierwinkel?

Bij moeite met de papierwinkel zoeken wij samen naar een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld ook gemaakt worden samen met familie, vrienden of een coach of een ambulant begeleider.

 

Een goed dossier aanleggen is allesbehalve makkelijk

Een goed dossier aanleggen is een tijdrovende zaak. Vaak wordt over het hoofd gezien dat een slachtoffer vol met emotie zit of met lichamelijke en of psychische klachten. Het is helemaal nog niet zo gemakkelijk om een dossier aan te leggen. Niet iedereen is een ster in papierwerk en zoveel werk dat het een vak apart is.

 

Agenda van taken

Samen analyseren wij de zaak en attenderen op tekortkomingen vanuit de ervaring die er is opgebouwd. Zo ontstaat er een agenda van papierwerk dat nog moet worden opgevraagd om het dossier weer lopende te krijgen. Ook maken wij overzichten waardoor het bos door de bomen weer te zien is. Wij helpen naar de volgende stap.

 

Hoe dit te brengen bij mijn advocaat?

Doorgaans reageren overheden, verzekeraars, letselschadebehandelaars en advocaten goed op ons dossier omdat er nu weer gesproken kan worden over feiten en over hoe het echt is verlopen. Iets dat bij langlopende complexe dossiers meestal misgaat.

 

Knelpunten oplossen

Wij beschikken over een groot netwerk. Als knelpunten duidelijk zijn, en deze niet direct op te lossen zijn, helpen wij bij het vinden van geschikte en betrouwbare derden zoals medisch deskundigen of heel gespecialiseerde advocaten.

 

Tweedekans dossiers

Ook komt het voor dat de letselschade zich anders heeft ontwikkeld in de loop der jaren en dat het aanbod dat destijds is gedaan niet meer passend is. Ook dan kunnen wij in voorkomende zaken bemiddelen, bijvoorbeeld omdat bijvoorbeeld wet- en regelgeving is veranderd.

Door overaanmelding is er op dit moment een tijdelijke clientenstop en kunnen er geen afspraken worden gemaakt.