Vastgelopen dossier

Wanneer je te maken krijgt met sociale verzekeringen van de overheid zoals UWV en gemeente ben je in eerste instantie bezig met ziekteherstel, financieel herstel of het vinden van werk. Je hoopt op een vlotte afhandeling van de uitkering. In de praktijk loopt dat soms anders.

Horror stories gaan rond in de media en dit zorgt voor alertheid en angst voordat een eerste stap is gezet. Het invullen van formulieren, doorgeven van wijzigingen, inkomsten bijhouden en het in de gaten houden van termijnen is niet het eerste waar je aan denkt. Velen hebben er geen ervaring mee en raken verstrikt, en in een later stadium in de problemen. Er wordt heel wat verwacht aan eigen verantwoordelijkheid in het neoliberale stelsel.

 

Verzamelen

Essentieel bij het afhandelen van de sociale verzekering is het verzamelen van documentatie. Denk daarbij aan:

  • Arbeidscontracten;
  • Loonspecificaties;
  • Jaaropgaven;
  • Bankafschriften;
  • Medische bewijsstukken;
  • Gegevens faillissement werkgever;
  • etc. etc.

 

Dossier is eigen veranwoordelijkheid

Een advocaat is niet verantwoordelijk voor jouw dossier, dat ben jij zelf. Vraag documenten dus zelf op vanaf een zo vroeg mogelijke fase. Het is nodig voor de afhandeling van sociale verzekeringen. Houd originelen zelf, stuur alleen kopieen en weet wat je naar wie stuurt met welk doel of belang en neem gesprekken waar mogelijk op als geheugensteun voor later. Ook een arbeidsdeskundig of medisch onderzoek wordt niet altijd opgesteld. Vraag er om wanneer het ontbreekt en van toepassing is.

 

Zelf niet goed in staat dit te doen?

Vraag het familieleden of vrienden. Of vraag adviespunt letselschadeslachtoffers naar een passende oplossing om ervoor te zorgen dat dingen preventief op orde zijn vanaf het begin. Wij spreken veel mensen die balen dat ze niet eerder van ons gehoord hadden. Meestal is er wel een oplossing te vinden, informeer er naar via vraag@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl

 

Informeer jezelf

Neem de moeite om de website van UWV of gemeente goed door te lezen en informeer jezelf over de rechten en plichten die je hebt. Stel er bij twijfel vragen over via de klantenservice of rijksoverheid 1400 en in het uiterste geval bij het adviespunt. Niet alle gemeenten zetten op hun website waar recht op is om te besparen en omdat dit ‘maatwerk’ is toegestaan na de decentralisatie van de overheid. Het kan dus voorkomen dat jij iets niet toegewezen krijgt en de buurman wel.

 

Bezwaar en beroep

Soms worden besluiten genomen waar geen tevredenheid over is omdat ze niet passend zijn, of onjuist, of omdat er inhoudelijk niet wordt ingegaan op voor jou essentiële onderwerpen. Er dient bezwaar en beroep ingediend te worden en voor je het weet heb je te maken met juridische procedures en moet je op zoek naar een advocaat.

 

Advocaat vinden

Advocaten werken op basis van profit. Weet wie je vraagt of toegewezen krijgt via de rechtsbijstandsverzekering of het juridisch loket. Sociaal advocaten hebben prijsafspraken met de Raad voor Rechtsbijstand voor een hoeveelheid tijdbesteding in een zaak. Wat redelijke kosten zijn wordt vaak door anderen bepaald. Van advocaten in het sociale domein is bekend dat er meestal uren te kort zijn om een zaak goed te kunnen behandelen.

 

Medische machtigingen

Let op! Er is geen verplicht om bij aanvang een “gerichte medische machtiging”, “medische volmacht” te tekenen danwel elke andere machtiging ook. Een (medische) volmacht bij aanvang van het dossier is geen vereiste. In de praktijk levert het problemen op als een (medische) diagnose te snel wordt gesteld waar revalidatie en herstel een ingewikkeld en veranderlijk proces zijn. Overleg hierover met de huisarts.

 

Vastgelopen dossier

Heb je te maken met een vastgelopen dossier, al dan niet door de systeemproblemen bij de overheid, neem dan contact op via het meldformulier of info@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl om te overleggen of wij iets kunnen betekenen. Wij hebben ervaring in dossiers met en zonder letselschade.