Als je niet in bezwaar hoeft te gaan dan is dat gemakkelijker. Stel je niets voor van het gesprek met de uwv arts!

Er is een productiedruk: ze moeten een bepaald aantal beoordelingen per week doen en daarnaast overleggen, vergaderingen en lezen van vaklitteratuur etc.

Ze bezuinigen daarom op de tijd die ze besteden aan dossieronderzoek, het spreekuur, het invullen van het FML (binnen 5 minuten) het schrijven van hun rapport en het overleg met arbeidsdeskundige !

Ik ken je ziekte geschiedenis niet maar het scheelt als je een recente duidelijke medische diagnose hebt (bijv. van je revalidatie arts) maar ook dan kunnen ze met behulp van bijv. (neuro)psychologen die diagnose veranderen in bijv. somatisatie, conversie of iets dergelijks!

De uwv arts wordt geacht te beoordelen of er sprake is van zieke of gebrek (volgens uwv definitie), of het herstel gedrag adequaat is, en wat dan je beperkingen zijn en wat de prognose is.

Het stellen van een diagnose is niet de specialiteit van een verzekeringsarts. Ze worden wel geacht je belastbaarheid volgens eigen definities te bepalen. Als voorbereiding kan het zinvol zijn om de beroepsgegevens van je uwv arts op te zoeken dan heb je een orde van grootte in zijn ervaring/bekwaamheid.

Er zijn veel artsen bij het uwv die niet volledig zijn opgeleid tot verzekeringsarts!! (opleiding duurt minstens 4 jaar)

Overigens begint het “onderzoek” al in de wachtkamer door te kijken hoe je eruitziet (bijv: goed verzorgde dame die een ontspannen indruk maakt en moeiteloos uit de stoel opstaan en naar de spreekkamer loopt” in vele rapportages een autotekst).

Hoe beter je er uitziet en hoe harder je je best doet des te beter is de indruk die je op de uwv arts maakt! Dat je na het onderzoek (tot dagen) uitgeput bent wordt niet gezien.

Als je een uitgeputte, slecht verzorgde indruk maakt en tijdens het onderzoek concentratie verlies vertoont dan kan dat gunstig voor je zijn.

Een ander onderdeel van het onderzoek is het dagverhaal: er wordt je dan gevraagd om bijv. de voorgaande dag in detail te vertellen! Hoe laat was je opgestaan, wat heb je daarna gedaan en tot hoe laat etc. en zo gedetailleerd de hele dag…. hoe beter je dat kunt vertellen des te beter is je geheugen en hoe meer je hebt gedaan des te meer mogelijkheden heb je ten aanzien van arbeid.

De bedoeling van het uwv is om zo min mogelijk geld uit te geven! een IVA is op kosten van het uwv, wga is ten koste van je opgebouwde WW rechten en van je werkgever, dus zowel uwv als werkgever willen het liefst dat je minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt beschouwd!!!!

Het medisch verslag bestaat uit 2 delen: één deel “medisch geheim” waarin specifieke gedetailleerde medische informatie zou horen te staan (is vaak summier) en een publiek deel dat ter inzage is van bijv. arbeidsdeskundigen en administratief juridische medewerkers. Het is gebruikelijk dat alleen het publieke deel naar de cliënt wordt gestuurd!! Deze heeft echter ook recht op het “medische geheim” : het is zijn/haar geheim en ze heeft recht om te weten wat er is geschreven en ook heeft zij correctie recht!!

Bron: hersenletsel-uitleg kennisbank, beveiligd met wachtwoord en niet openbaar toegankelijk dus!

Lees dit: http://www.kcvg.nl/nl/onderzoeken/lopend-onderzoek/79-de-multidisciplinaire-richtlijn-niet-aangeboren-hersenletsel-nah-en-arbeidsparticipatie-toegepast-in-de-verzekeringsgeneeskunde

N.B. Betrokken partijen zijn o.a. UWV en UMCG! Inmiddels weten wij wat dat betekent: doofpot en ontkenning van daadwerkelijke gevolgen (m)tbi richtlijnen  voor revalidatieartsen tav NAH: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/nah_en_arbeidsparticipatie/prognose_arbeidsparticipatie_nah.html

Download hieronder de arbeidsparticipatie voorschriften die het UWV hanteert. (VERSIE 2012)

NAH en arbeidsparticipatie richtlijn voor UWV artsen en ARBO artsen. Er wordt wel; over prikkelarme werkomgeving gesproken maar niet over de invaliderende gevolgen van overprikkeling. Er zijn maar weinig artsen bij uwv/bedrijfsartsen die het in detail hebben gelezen (250 pagina’s) Is formeel leidend!

Bron: hersenletsel-uitleg kennisbank, beveiligd met wachtwoord en niet openbaar toegankelijk dus!

https://www.hersenletsel-uitleg.nl/_downloads/39090267

N.B. Overprikkeling bij hersenletsel wordt niet officieel erkend door het UWV, dus ook niet meegenomen in de beoordeling. Dat geldt ook voor daadwerkelijke gevolgen van (m)tbi, die ontbreken in richtlijnen omdat het medisch kader ontbreekt. Lees mijn onderstaande conclusie en gevolg in de praktijk:

Medisch kader en richtlijnen voor overprikkeling bij hersenletsel ontbreken. Hierdoor ontbreken logischerwijs ook expertise en (h)erkenning hiervan in de zorg én revalidatiecentra’s en bij keurende instanties, en begrip en aanpassingen in de maatschappij.

Gevolgen: werking en ernstige invaliderende gevolgen van overprikkeling worden niet of onvoldoende begrepen, getroffenen krijgen (te) vaak misdiagnoses zoals “psychisch” waardoor zij niet de juiste behandeling en begeleiding krijgen, zij veelal uitgeput raken en belanden tussen wal en schip met alle gevolgen van dien.