Het zorgvuldig en correct afwikkelen van een dossier heeft de hoogste prioriteit. Kwaliteit gaat absoluut boven kwantiteit.

Mocht het toch zo zijn dat er ontevredenheid is over het traject, wordt dit uiteraard serieus genomen en geldt onderstaand klachtenreglement.

Klachtenreglement

Bij ontevredenheid over de kwaliteit van de dienstverlening van adviespunt letselschadeslachtoffers verzoeken wij dit eerst voor te leggen aan de behandelaar of coach van het dossier.

Indien een gesprek of mail of brief niet tot een acceptabele oplossing leidt, dan kan een klacht per e-mail gestuurd worden naar: bestuur@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl ter attentie van de secretaris.

Een klacht kan ook per post verzonden worden:

Stg adviespunt letselschadeslachtoffers
t.a.v. de klachtenfunctionaris & directie / bestuur
Memlinckstraat 27
3141 XM Maassluis

Binnen twee werkdagen na ontvangst stuurt de klachtenfunctionaris een bevestiging van ontvangst.

De klachtenfunctionaris bestudeert het issue en kan de klager om een aanvullende schriftelijke toelichting vragen.

De klachtenfunctionaris beantwoordt de klacht uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de klacht of de schriftelijke toelichting.

De afhandeling van de klacht geschiedt schriftelijk, binnen een termijn van een maand, waarbij afzonderlijke aspecten afzonderlijk worden beantwoord en gemotiveerd.

De interne klachtenregeling wordt geadministreerd. Adviespunt  letselschadeslachtoffers bewaart een kopie van de schriftelijke afhandelingen van de klachten per kalenderjaar en stelt deze desgewenst ter beschikking aan Register Letselschade (voorheen Stichting Keurmerk Letselschade).

Versie: 2019-04-01