Verzekeraars handelen letselschade steeds vaker zelf af bij een lage inschatting van het verzekerde bedrag. Dus zonder tussenkomst van een letselschadebehandelaar en met behulp van digitale processen.

Dit kan heel goed verlopen. Maar is het dossier bij nader inzien toch complexer dan eerder ingeschat, dan zijn wij er.

Heb je hier mee te maken en heb je vragen of wens je bemiddeling vanuit jouw zijde, laat het ons weten via vraag@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl Het is mogelijk om naast een aangewezen bemiddelaar, ook een eigen bemiddelaar in te schakelen. Dit hoeft niet de belangenbehartiger te zijn. Die is wel betrokken maar niet altijd een opgeleide of de door jou gewenste mediator. Mediators zijn te vinden via het MfN register of SRM  danwel ADR register.

Ook is het mogelijk om bij ons te melden voor continue monitoring hoe de bemiddeling verloopt.

Verzekeraars die gebruik willen maken van onze onafhankelijke bemiddeling via grondig onderzoek met digidossier met uitdrukkelijke toestemming van client kunnen zich melden via info@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl