Meldformulier misstanden

  • Via dit formulier worden gegevens in collectieve vorm gemonitord door stichting adviespunt letselschadeslachtoffers.
  • Met het accepteren van monitoren verklaart u zich akkoord met de statuten, reglementen en het privacybeleid van de stichting.