Meldformulier overheid misstanden

  • Via dit formulier worden gegevens in collectieve vorm gemonitord door Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers.
  • Met het accepteren van monitoren verklaart u zich akkoord met de statuten, reglementen en het privacy-beleid van de stichting.

 

Waar u tegen aan kunt lopen zijn Integriteitsschendingen van ambtenaren.

Integriteitsschendingen zijn bijvoorbeeld:

  • belangenverstrengeling;
  • misbruik van bevoegdheden of positie;
  • manipulatie van of misbruik van (de toegang tot) informatie;
  • onverenigbare functies/bindingen/activiteiten;
  • strafbare feiten binnen werktijd zoals diefstal, verduistering, fraude of corruptie;
  • (strafbare) misdragingen buiten werktijd;
  • verspilling en misbruik van gemeentelijke eigendommen.