Meldformulier gesubsidieerde instellingen

  • Via dit formulier worden gegevens in collectieve vorm gemonitord door Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers.
  • Met het accepteren van monitoren verklaart u zich akkoord met de statuten, reglementen en het privacy-beleid van de stichting.