Per 1 juni 2020 werkt het verbond van verzekeraars via zelfevaluatie verzekeraars aan een plan van aanpak langlopende letselschades. Dit is tot stand gekomen via het platform personenschade van het verbond van verzekeraars.

Er zijn geen letselschadeslachtoffers bij betrokken geweest. De maatregel is genomen nog voor de uitkomst van het onderzoek van de Universiteit van Utrecht Q consult. In het kort komt het er op neer dat verzekeraars deze dossiers actiever dienen te monitoren intern, hierover dienen vast te leggen en er ingezet wordt op bemiddeling (mediation).

Heb je hier mee te maken en wens je ook bemiddeling vanuit jouw zijde, laat het ons weten via vraag@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl Het is mogelijk om naast een aangewezen bemiddelaar, ook een eigen bemiddelaar in te schakelen. Dit hoeft niet de belangenbehartiger te zijn. Die is wel betrokken maar niet altijd een opgeleide of de door jou gewenste mediator. Mediators zijn te vinden via het MfN register of SRM  danwel ADR register.

Ook is het mogelijk om bij ons te melden voor continue monitoring via onderstaand formulier hoe de bemiddeling verloopt.

Verzekeraars die gebruik willen maken van onze onafhankelijke bemiddeling via grondig onderzoek met digidossier met uitdrukkelijke toestemming van client kunnen zich melden via info@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl