Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers hecht groot belang aan privacy. Wij houden ons aan de privacyregels zoals deze vastgelegd zijn in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Indien persoonsgegevens aan de Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers worden verstrekt, wordt er toestemming gegeven om persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens

Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers verwerkt persoonsgegevens om drie redenen:
 1. Voor het monitoren van issues in letselschade op collectief niveau. Persoonsgegevens worde niet aan derden verstrekt.
 2. Doordat gebruik wordt gemaakt van diensten waarbij gegevens aan ons zijn verstrekt.
 3. Bij donaties aan de stichting.

Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt inzake een letselschade case of sociale verzekering door:
 1. Een formulier op deze website in te vullen
 2. In correspondentie
 3. Telefonisch
 4. Bij punt 2. en 3. bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en diensten heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers verwerkt  persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Monitoren van issues in letselschade en sociale verzekeringen.
 • Uitvoering van de dienstverlening.
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Het afhandelen van betalingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

‍Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In voorkomende gevallen wordt hiervoor expliciet toestemming gevraagd bij de daarbij behorende formulieren. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Er worden geen cookies geplaatst die surfgedrag bijhouden voor op maat gemaakte content en advertenties. Bij een eerste bezoek aan onze website informeren wij over deze cookies en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Afmelden voor cookies is mogelijk door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast is het mogelijk om alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast is er recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de stichting en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat er bij ons een verzoek ingediend kan worden om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of zijn er andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naainfo@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van het identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van privacy. Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er de indruk bestaat dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.