Twijfel over de behandeling letselschade?

door belangenbehartiger of arts? Een second opinion kan zorgen voor nieuwe inzichten. Onze adviseurs kunnen u helpen bij het regelen ervan.

Betekenis 'opinion' Van Dale

1 meningoordeelopinieopvattingmatter of opinion een kwestie van opvattingin the opinion of most people naar het oordeel van de meeste mensenin my opinion naar mijn meningbe of (the) opinion that van oordeel zijn dat

2(hoge) dunkwaardering(gunstig) denkbeeldhave a high opinion of een hoge dunk hebben van

3adviesoordeelmening (van deskundige)have a second opinion advies van een tweede deskundige inwinnen

Een second opinion kan aangevraagd worden indien…

  • Er een aanbod is van de verzekeraar, maar u er niet zeker van bent of het een goed voorstel is.
  • Er twijfel is of alle schadeposten wel zijn meegenomen voor uw specifieke situatie.
  • Er sprake is complexe berekeningen.
  • Er ontevredenheid is over de werkwijze van de belangenbehartiger.
  • Er twijfel is over de voorgestelde benadering.
  • Er twijfel is over de rapportage van medische  deskundigen.

 

Wij helpen graag verder…

  • Bij twijfel of een second opinion wel de juiste oplossing is.
  • Met hoe een second opinion geregeld wordt.
  • Bij niet goed weten hoe de second opinion bespreekbaar gemaakt kan worden met de belangenbehartiger.

 

Wat kost een second opinion?

Second opinion wordt vergoed door de aansprakelijke verzekeraar.