Veel van de mensen die zich bij ons melden hebben (heimelijk) gesprekken opgenomen of maken een filmpje via de (mobiele) telefoon. Meld voorafgaande het gesprek dat je het opneemt. En als het echt niet anders kan: sinds 2019 is het toegestaan om opname te maken voor eigen gebruik.

Later bij een bezwaar of een juridische procedure blijkt dan dat er geen geluids- of videobestand kan worden ingeleverd.

Heb je zo’n bestand, dan kun je via ons tegen een zo laag mogelijke prijs semi-automatisch een verslag van de opname in tekst laten omzetten. Het adviespunt heeft een abonnement afgesloten waar mede gebruik van kan worden gemaakt.

Doneer € 20,- (per bestand tot 10 pagina’s verslag). Je steunt zo de stichting.

[    ]

En stuur het bestand naar transscript@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl