De Rechtbank in Den Bosch heeft op 11 oktober 2006 het oordeel geveld dat de donatie aan (voorheen) Nederlandse Stichting Whiplash Patiënten (nu WSN) vergoed moet worden, aangezien het kosten betreffen die rechtstreeks in verband staan met het ongeval. Citaat uitspraak: “Eiser heeft de jaarlijkse contributie gevorderd vanaf 1998 tot en met 2005 en voor de toekomst een gekapitaliseerd bedrag. De rechtbank acht het causaal verband tussen deze kosten en het ongeval aanwezig: eiser zou zich immers niet bij deze stichting hebben aangesloten indien hem het ongeval niet was overkomen. De contributie is naar het oordeel van de rechtbank ook in redelijkheid toe te rekenen aan het ongeval en is dan ook toewijsbaar.”
De kans is aanwezig dat een dergelijke vergoeding voor de WSN-donatie in uw eigen geval ook toewijsbaar is. Wij raden u dan ook aan dit na te gaan bij uw belangenbehartiger. bron: WSN

Dat betekent, dat elke redelijke vergoeding aan derden vergoed moet worden die rechtstreeks in verband staat met het ongeval.