Wanneer je letselschade (lichamelijk/psychisch letsel) oploopt, ben je in eerste instantie bezig met herstel. Tevens hoop je op een vlotte afhandeling van het verzekeringswerk.

Verzamelen

Essentieel bij het afhandelen van het verzekeringswerk is het verzamelen van documentatie. Denk daarbij aan:

  • Correspondentie tussen derden (UWV, werkgever, verzekeraar, artsen)
  • Schaderapport van uw fiets, scooter, auto, enz.
  • Schaderapport tegenpartij;
  • Proces-verbaal politie;
  • Rittenstaat ambulance;
  • Loonspecificaties;
  • Jaaropgaven;
  • Bankafschriften.

Niet in alle gevallen gebeurt dit door de belangbehartiger. Dus houdt daar rekening mee en vraag documenten zelf op vanaf een zo vroeg mogelijke fase. Het is nodig bij de afhandeling van letselschadedossiers. Houd originelen zelf, stuur alleen kopieen en weet wat je naar wie stuurt met welk doel of belang. Ook een proces-verbaal wordt niet altijd opgesteld. Vraag er om bij de politie, wanneer het ontbreekt. De politie is verplicht bij (on)gevallen een proces-verbaal op te stellen.

 

Belangenbehartiger vinden

Belangbehartigers werken op basis van profit. Weet wie je vraagt of toegewezen krijgt via de rechtsbijstandsverzekering. Belangenbehartigers hebben prijsafspraken met verzekeringsmaatschappijen voor een hoeveelheid tijdsbesteding in een zaak. Wat redelijke kosten zijn wordt vaak door anderen bepaald voor het slachtoffer in plaats van samen met het slachtoffer.

 

Machtigingen

Let op! U bent niet verplicht om bij aanvang een “gerichte medische machtiging”, “medische volmacht” voor de medisch adviseur te tekenen danwel elke andere machtiging. Een (medische) volmacht bij aanvang van het dossier is geen vereiste. In de praktijk levert het problemen op als een (medische) diagnose te snel wordt gesteld waar revalidatie en herstel een ingewikkeld en veranderlijk proces zijn.

 

Meldformulier

Meer informatie? Neem contact op via het meldformulier of  info@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl om te overleggen of wij iets kunnen betekenen.