Word vrijwilliger

Wij zoeken doorlopend vrijwilligers om ons team te versterken.
Heb je affiniteit met de doelgroep letselschade? Wij kijken graag naar mogelijkheden voor werkzaamheden die passen.

- om vrijwilliger te worden hoef je niet zelf letsel te hebben. Je kunt ook deelnemen aan werkgroepen of directe steun bieden aan letselschadeslachtoffers in de eigen omgeving -

Open rollen

 • Online coaches administratie voor letselschadeslachtoffers (praat mensen door de administratie heen, samen gaat het makkelijker);
 • Begeleiders wia gesprekken bij UWV in de regio (af en toe meegaan op gesprek);
 • Deskundige leden adviesraad (causaal verband);
 • Administratieve taken (och er is vanalles te doen);
 • Dataspecialist analyse documenten (wizard gezocht) ;
 • Moderator voor onze besloten social media groepen (meelezen en vragen beantwoorden, meedoen);
 • Website designer, front end developer (deze website kan best beter);
 • Wat je zelf graag zou willen doen…

Er kan gewerkt worden online vanuit eigen (huis)kantoor.

Interesse? Stuur een bericht naar info@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl.

Wat is vrijwilligerswerk volgens UWV?

Vrijwilligerswerk is werk:

 • Waarvoor niet betaald wordt (natuurlijk wel een onkostenvergoeding);
 • Voor een maatschappelijke organisatie (het adviespunt is een stichting);
 • Dat een ander niet eerder voor loon deed;
 • Dat maximaal 20 uur per week is.

Klopt één van de punten niet? Dan gaat het niet om vrijwilligerswerk. Dit kan gevolgen hebben voor een uitkering. Vraag dus voor de zekerheid aan een arbeidsdeskundige of re-integratiecoach of het inderdaad om vrijwilligerswerk gaat.

 

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering?

Ja, dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen of sociale contacten. Maar als er op zoek gegaan moet worden naar betaald werk, mag het vrijwilligerswerk een re-integratie niet in de weg staan.

 

Hoe zit het met de onkostenvergoeding?

De maximale onkostenvergoeding is € 170 per maand, maar dit bedrag mag per kalenderjaar niet hoger zijn dan € 1.700. Het adviespunt kent niet voor alle functies een vrijwilligers vergoeding. Overleg dus eerst goed. Onder deze bedragen blijven, heeft geen invloed op een uitkering.

Bij meer onkosten dan € 150 per maand?

Bewaar de bonnen. Als het bedrag boven de € 150 niet met bonnen aangetoond kan worden, kan dat gevolgen hebben voor een uitkering.

Ik heb een WW-, WGA- of Ziektewet-uitkering. Krijg ik door vrijwilligerswerk vrijstelling van sollicitatie?

Er is voor een halfjaar vrijstelling van sollicitatie mogelijk bij:

 • Een WW- of WGA-uitkering;
 • Werkloosheid langer dan een jaar;
 • Gemiddeld 20 uur per week aan vrijwilligerswerk;
 • Geen salaris, enkel een onkostenvergoeding voor dit vrijwilligerswerk;
 • Er geen re-integratietraject is;
 • Kansen op werk worden vergroot door het vrijwilligerswerk.

Er moet aan al deze voorwaarden worden voldaan. Overleg altijd met de arbeidsdeskundige. Die neemt de vrijstelling of ontheffing dan op in de re-integratievisie. Na een halfjaar kijkt het UWV of er nogmaals 6 maanden ontheffing van sollicitatieplicht mogelijk is. Daarna kan de vrijstelling steeds met 1 maand worden verlengd als het vrijwilligerswerk nuttig en naar wens blijft.

 

Vrijstelling aanvragen?

Een ontheffing van sollicitatieplicht kan worden aangevraagd bij de adviseur werk van UWV via de Werkmap.

 

IVA, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering?

Dan is er geen verplichting om te solliciteren. En dan mag er dus wel een betaalde baan worden geweigerd, en kan er vrijwilligerswerk worden gedaan.

In alle andere gevallen geldt dat er op zoek moet worden gegaan naar een betaalde baan. Daarom mag er maar maximaal 20 uur per week als vrijwilliger worden gewerkt. Bij een aangeboden betaalde baan moet deze worden geaccepteerd. Ook al betekent het dat er daardoor gestopt moet worden met het vrijwilligerswerk. Anders kan het gevolgen hebben voor de uitkering.

 

Moet mijn vrijwilligerswerk aan UWV worden doorgegeven?

Bij een IVA, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? Dan is het niet verplicht om het vrijwilligerswerk te melden. Om misverstanden te voorkomen, adviseren wij het toch te doen. Dat kan door een aangetekende brief te schrijven naar het UWV-kantoor dat de uitkering behandelt. Daarbij kunnen wij desgewesnt helpen. Daarin moet staan:

 • Wat het vrijwilligerswerk is;
 • Hoeveel uur per week het vrijwilligerswerk is;
 • Wanneer er mee wordt begonnen en hoe lang dit vrijwilligerswerk duurt.

 

In de volgende situaties is het verplicht om vrijwilligerswerk aan UWV te melden:

 • Bij een WW-uitkering (via het werkbriefje, of via de re-integratiecoach (na 1 januari 2007 voor
  het eerst WW).
 • Als er meer wordt betaald dan de onkostenvergoeding van        € 150 per maand.
 • Als vrijwilligerswerk lijkt op het werk waar iemand oorspronkelijk voor is afgekeurd.

 

Ik heb een Ziektewet-, WIA-, of WW-uitkering. Is vrijwilligerswerk een sollicitatieactiviteit?

Vrijwilligerswerk is geen sollicitatieactiviteit. Wel worden kansen op betaald werk vergroot. Als vrijwilliger doe je bijvoorbeeld kennis en ervaring op en sociale contacten. Bij vrijwilligerswerk is er wel sollicitatieplicht bij deze uitkeringen. Een betaalde baan moet worden geaccepteerd als die wordt aangeboden.

Het adviespunt helpt natuurlijk waar het kan bij deze dingen, om vrijwilligerswerk mogelijk te maken.

 

Kennismaken met een vrijwilliger van het adviespunt?

Het is mogelijk om eens kennis te maken met één van onze vrijwilligers, zo krijg je er een betere indruk van dan via een website.

Interesse? Stuur een bericht naar info@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl.